This Day in History: 1033-05-17

Sobre aquesta data és possible que morís Guido d’Arezzo (entre 991 i 992 – després de 1033), monjo benedictí teòric de la música medieval. Per ajudar als cantants a aprendre els cants de la missa ideà un mètode que incloïa la denominació de la notació musical moderna (ut -més tard do-, re, mi, fa, sol, la, -el si s’inclogué també més tard-) i que reemplaçà el sistema de notació neumàtica o l’ús del tetragrama (precursor de l’actual pentagrama).